STŘEDA 10. ŘÍJNA 2018, 16.00 - 18.00

kavárna Krušnohorského maskaronu

Krušnohorské divadlo 

U Císařských lázní 

 

 

 

Koncert se koná v rámci oslav 100. výročí vzniku První republiky

SOBOTA 6. ŘÍJNA 2018, 15.00 hod.

BRNÁ U ÚSTÍ

 

HOSPODA U KAPLIČKY

SEBUZÍNSKÁ ULICE

 

STŘEDA 3. ŘÍJNA 2018, 17.30 hod.

MLADÁ BOLESLAV

DŮM KULTURY, DUKELSKÁ 1093

 

DEN SENIORŮ

 

Skupina Hašlerka si s úctou i nadsázkou "přivlastňuje" jméno písničkáře, kabaretiéra, scénáristy, herce, režiséra, podnikatele, vlastence - člověka s nekompromisním národním postojem. Člověka, jehož celoživotní dílo je v mnohém z nás hluboce zapsáno. Bez ohledu na naši uspěchanou dobu si každý z nás určitě vybaví pár písní, o kterých ani netuší, že jsou z pera Karla Hašlera. Po starých zámeckých schodech, Strahováček, Čí je Praha? Naše!, Nad Prahou tančily hvězdičky, nezapomenutelná až hymnická Česká písnička..


Muzikanti z kapely Hašlerka se rozhodli obnovit tradici českého kabaretu počátku minulého století, na jejímž rozmachu měl Karel Hašler lví podíl. Avšak nebojí se do svého repertoáru zahrnout písně z oblasti šansonu, jazzu či dokonce zařadit předvést "majstrštyky" z oblasti salónní hudby přelomu 19. a 20. století. V jejích programech uslyšíte písničky období c. a k. monarchie, jarmareční popěvky, moritáty, vojenské písně nejen doby Josefa Švejka, ryčné songy žižkovských Pepíků, dryjáčnické kousky zpívané v pivovarech a hostincích, kuplety z kabaretů a šantánů (Červená sedma, Montmartre, Lucerna, Hvězda aj.). A v této směsici naleznete i písně autorské.

 

Složení:

Petra Sladká - zpěv, moderace, tanec

Filip Sychra - zpěv, moderace, tanec, muž v popředí

Vladimír Pecháček - housle, zpěv v rozsahu 3 oktávy, moderace, výkřiky, mimořádné hlasové výkony 

Jiří Hötzel - akordeon, piano, zpěv, moderace, některé zvuky

David Holý - kytara, zpěv (tklivé písně)

Michal Žára - kontrabas, housle, banjo, bicí, perkuse, zpěv (1., 2., 3. a 4. hlasy)