8. září 16.15 - 17.00 ČELÁKOVICE

07.09.2018 21:25

Železnice slaví !!!

DEN PID

HAŠLERKA SLAVÍ TÉŽ - ŽELEZNICE PATŘILA NEODMYSLITELNĚ K DOBĚ, KDY VZNIKALY TAK KRÁSNÉ PÍSNIČKY JAKO TŘEBA "KU PRAZE UHÁNÍ VLAK", KONDUKTÉRKA, VLAK JEDE KRAJINOU A DALŠÍ.

 

V nově zmodernizované železniční stanici Čelákovice se uskuteční Den Pražské integrované dopravy. U příležitosti Dne PID bude vypraven retro vlak na trase Praha - Čelákovice, budou také další jízdy historických a současných vlaků a autobusů do okolí našeho města. Na organizaci akce se podílejí město Čelákovice, ROPID a IDSK. Pro zájemce bude organizována exkurze v žst. Čelákovice. Akce se koná u příležitosti 145. výročí železniční trati 231 Praha - Čelákovice - Kolín a realizace investiční akce "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, 2. stavba - I. část ŽST Čelákovice", jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, s. o., a zhotovitelem Elektrizace železnic Praha, a. s.