9. září 17.00 PŘÍBRAM, IX. příbramská svatohorská šalmaj

15.07.2016 00:18

IX. PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ 
  800 let města Příbram

 

 

 

 

Slavnost hudby, tance, divadla a lidových řemesel na náměstí T.G.M. a nádvoří Svaté Hory
za stálé podpory města Příbram a dalších partnerů.